สิ่งที่ทำให้ ERP ให้คำปรึกษาการทำงาน? บทบาทของ ERP ที่ปรึกษา

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning ERP ที่ปรึกษาด้านการทำงานมีหลายโครงการ ที่ปรึกษาจะต้องตรงกับความต้องการของลูกค้าในการดำเนินงานของอาหาร ที่ปรึกษาด้านการทำงาน ERP ควรจะสามารถปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อที่จะปรับแต่งระบบ ERP เพื่อให้กระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่ มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะได้รับ ERP ที่ปรึกษาด้านการทำงานเพื่อทราบเกี่ยวกับธุรกิจและกระบวนการ เขาควรจะสามารถดูกระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่และการออกแบบแผนภาพการไหลของกระแส ที่ปรึกษาจะต้องใช้แม่แบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในการจำแนกและเอกสารทุกอย่าง เขาจะต้องผลิตเอกสารตามที่เป็นอยู่และได้รับเอกสาร ที่จะได้รับเอกสารที่เป็นผลมาจากการทำแผนที่และวิเคราะห์ความล้มเหลวที่จะต้องทำในแต่ละหน่วย ERDs และ DFDS ต้องทำก่อนที่จะเริ่มการตั้งค่าของ SAP บริษัท ในอนาคต การทดสอบจะต้องทำในขณะที่การทดสอบระบบการทำงานร่วมกันทดสอบหน่วยของการรับรองการใช้ทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน ฯลฯ

นอกเหนือจากภาระผูกพันทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ ERP ที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้เครื่องมือในการตั้งค่าที่เขาได้ทำหรือเธอ ที่ปรึกษายังต้องสร้างคู่มือผู้ใช้และจัดการฝึกอบรมผู้ใช้ อัปเดตสถานะของโครงการไปยังผู้จัดการผู้นำหรือโครงการ

ERP ที่ปรึกษาทางการเงินจะสื่อสารกับผู้ใช้อื่น ๆ ที่ปรึกษาผู้ประกอบการผู้จัดการโครงการสมาชิกในทีมหลักและที่ปรึกษาทางเทคนิค เขาควรจะมีทักษะในการสื่อสารที่ดีที่จะสามารถสื่อสารและโต้ตอบกับทั้งหมดของพวกเขา ทักษะการเขียนที่ดีควรจะนำเสนอเพื่อสร้างรายงานเอกสารและ e-mail ความสามารถที่น่าเชื่อที่จะมีเป็นที่ปรึกษาด้านความต้องการที่จะอธิบายและโน้มน้าวให้ลูกค้า ที่ปรึกษาด้าน ERP ควรจะรวดเร็วในการใช้ความต้องการของลูกค้าและสามารถที่จะให้บริการโซลูชั่นสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการแปลง เขาจะต้องคุ้นเคยกับเครื่องมือล่าสุดทางธุรกิจ ที่ปรึกษาจะต้องมั่นใจว่าระบบการทำงานตามความต้องการของลูกค้าและยังมาพร้อมกับมาตรฐานและการบังคับขู่เข็ญ

ERP ให้คำปรึกษาการทำงานควรจะตระหนักถึงรูปแบบธุรกิจเช่นการจัดการธุรกิจ, การผลิต, การผลิต, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การจัดการอุปทาน, การเงิน, การขนส่ง, สินค้าคงคลังการจัดซื้อเป็นต้น งานนี้ต้องมีที่ปรึกษาในการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและสร้างกฎระเบียบและมาตรฐาน คุณต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดีในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน เขาต้องการที่จะช่วยให้ช่างเทคนิคในการออกแบบเครื่องมือทดสอบสำหรับการวิเคราะห์การทำงานและการให้การฝึกอบรมให้กับผู้ใช้ของการทำงานของระบบ ที่ปรึกษาด้าน ERP การทำงานควรจะใช้อย่างถูกต้องเพื่อประหยัดเวลาและเงินในขณะที่ประสิทธิภาพระบบฟรีปัญหา ความรู้ของที่ปรึกษาควรจะใช้ความรู้ที่ดีที่สุดและควรจะโอนให้กับพนักงานอย่างถูกต้อง พนักงานต้องกลายเป็นที่คุ้นเคยและพอเพียงด้วยความช่วยเหลือของที่ปรึกษา บทบาทสำคัญของ ERP ให้คำปรึกษาการทำงานคือการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

Writer by Dr Andrew Napier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *